12.10.2021

Paris Anlaşması’nın Onaylanması ile Türkiye'de Yeni Dönem Başlıyor

​​​Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Paris Anlaşması'nı 6 Ekim'de oy birliği ile onayladı ve anlaşma 7 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye, BM İklim Değişikliği Konferansı çerçevesinde 22 Nisan 2016 tarihinden beri anlaşmaya taraf olmuştu. Kararın TBMM tarafından kabulü, 31 Ekim-12 Kasım 2021'de İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılması planlanan COP26 İklim Konferansı öncesi geldi.

Paris Anlaşması, iklim değişikliği tehdidine karşı, küresel ortalama sıcaklık artışının 21. yüzyılın sonuna kadar, sanayi öncesi seviyelerin 2°C üzerine çıkmasını önlemeye ve 1,5°C ile sınırlandırmaya yönelik küresel iradeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk adım olarak Türkiye'nin, öngörülen emisyonu 2030 yılına kadar 1.175 milyon tondan 929 milyon tona indirerek yüzde 21 azaltmayı ve 2053 yılına kadar “net sıfır karbon emisyonu"na ulaşmayı taahhüt ettiğini açıkladı.

Türkiye; enerji, atık, ulaştırma, inşaat ve tarım sektörlerindeki emisyon azaltma hedefleri dahil olmak üzere Ulusal Katkı Beyanı'nı (NDC), resmi adıyla ulusal iklim eylem planını revize edecek ve BM Sekreterliğine sunacak.

Türkiye ayrıca, 2022 yılı Ocak ayında özel sektör, sivil toplum kuruluşu, üniversite, sanayici ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılacağı, uzun vadeli stratejiyi incelemeye yönelik bir konsey kurmayı planlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı mücadeleye katkı sağlama çabalarının bir parçası olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildiğini açıkladı.​
" src=