13.07.2021

Türkiye Etki Yatırımı Ligine Giriyor

UNDP IICPSD ve Yatırım Ofisi tarafından ortaklaşa hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Türkiye Yatırımcı Haritası'nın yayınlanmasının ardından Türkiye'nin ilk Etki Yatırım Platformu (Etkiyap) ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) kuruldu.

Türkiye'de etki yatırımcılığının büyümesini sağlamak amacıyla kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), aralarında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin de bulunduğu 30 lider kuruluşun katılımıyla çalışmalarına başladı.

EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil, “Etki yatırımı konusunda kapasite oluşturmayı isteyen tüm paydaşları bekliyoruz. Bu misyon çerçevesinde EYDK bir platform işlevi görecek ve Türkiye'de etki yatırımının gelişmesine destek olacaktır" dedi.

EYDK'nın misyonu, etki yatırımını ana akım, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yatırım modeli haline getirmek olarak belirlendi. Etki yatırımı için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlamak, şeffaf ve kapsayıcı bir ekosistem oluşturmak, farkındalık ve yetkinliği artırmak, etki ölçümü ve yönetimi için ulusal bir çerçeve tasarlamak Kurulun öncelikleri arasında yer alıyor.

SKA Türkiye Yatırımcı Haritası, 9 öncelikli sektör ve 14 alt sektörde belirlenen 27 yatırım fırsatı alanı hakkında ayrıntılı bilgi sunuyor. Teknoloji ve iletişim, ulaşım, yenilenebilir ve alternatif enerji, eğitim, sağlık, yiyecek ve içecek, tüketim malları, altyapı ve finansman, haritada Türkiye için öncelikli sektörler olarak belirlendi.
" src=