13.02.2013

Onlarca şirket yüzlerce ülkeyi Türkiye'den yönetiyor

Dünya - Ekonominin ağırlık merkezinin batıdan doğuya kaydığı belirtilirken, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin bu değişimden etkilenmesinden hareketle uluslararası şirketler, Türkiye'yi sadece yatırım yapılacak bir ülke olarak değil, bölgenin yönetim merkezi olarak da görmeye başladı.

Türkiye, çok uluslu şirketlerce ekonomisi, genç nüfusu, coğrafi konumu ve merkezi bir ulaşım ağına sahip olması nedeniyle tercih ediliyor. Son yıllardaki istikrar ve ekonomik göstergelerdeki başarılar da Türkiye'nin bölgesel üs olarak tercih edilmesinde önemli paya sahip. Birçok firma, Türkiye'yi Ortadoğu, Kafkasya, Avrupa, Afrika ve Orta Asya için önemli bir "operasyonel" merkez olarak görüyor. Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkeleri yönetim açısından en fazla kapsanan bölgeleri oluşturuyor.

Bölge ülkeleri Türkiye'den yöneten şirketlerin kent tercihinde İstanbul ilk sırada yer alıyor. Türkiye'den yönetilen şirketlerin yöneticileri arasında çok sayıda Türk de bulunuyor. Çok uluslu şirketler gibi, bazı uluslararası kuruluşlar da bölge ülkeleri Türkiye'deki ofislerinden yönetiyor.

Uluslararası şirketler, Türkiye'yi farklı açılardan bölgesel üs olarak kullanıyor. Yönetimin yanı sıra yatırım üssü, üretim üssü, ihracat üssü, lojistik üs ya da Ar-Ge merkezi üssü olarak kullananlar da var.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Barometre anketinin 2012 yılı ikinci anketine katılan üyelerin yüzde 33'ünün Türkiye'yi bölgesel üs olarak kullandıkları sonucu ortaya çıkarken, Türkiye'yi bölgesel üs olarak kullanan uluslararası şirketlere her geçen yıl yenilerinin eklendiği görülüyor.

YASED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit, Türkiye'nin, kendi geniş iç pazarının yanı sıra çevre ülkeler de eklendiğinde çok büyük bir bölgeye erişim sağladığını, lojistik konumu ve bölgedeki diğer ülkelere kıyasla sahip olduğu ve daha da iyileşmesi için önemli çabalar harcanan yatırım ortamı ve göreceli istikrar ile önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade ederek, "Ağırlıklı olan faktör coğrafi konum ve bunu destekleyen lojistik avantajlar, hava trafiği burada özellikle önem taşıyor. Belki de bu faktörlerden en önemlisi çevre ülkelere kıyasla sahip olduğumuz kaliteli işgücü" dedi.

Özyiğit, Türkiye'yi bölgesel üs olarak kullanan şirketlerden bazılarını Alstom, Axa, BASF, Benetton, BMS, Bosch, BP, BSH, Citibank, Coca-Cola, FMC Biopolymer, Coface, Diaverium, Gefco, General Electric, GlaxoSmithKline (GSK), Hafele, Hewlett-Packard (HP), Hugo Boss, Hyundai, Imperial Tobacco, Intel, İpragaz, ISI, JTI, LG, Lifung, Maphre, Mercedes-Benz, Metro Group, Microsoft, Pepsi, Pirelli, Procter&Gamble (P&G), Samsung, Schott Orim, Siemens, Tetrapak, Unilever ,Visa ve Vaillant olarak sıralarken, listenin sürekli uzadığını ve Türkiye'yi bölgesel üs olarak kullanan başka pek çok uluslararası şirketin bulunduğunun altını çizdi.

/Style%20Library/Invest/images/news.png
türkiye; türkiye bölgesel üs; türkiye yönetim merkezi; türkiye uluslararası bölgesel merkez; yased