7.10.2016

Başbakan Yıldırım yeni üç yıllık orta vadeli programı açıkladı

Türkiye’nin 2017-2019 yıllarını kapsayan ve gerçekleşebilir tahminler içeren yeni orta vadeli programı (OVP), Ankara’da gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklandı. Yeni OVP büyümeyi merkeze alarak, enflasyonu ve bütçe açığını kontrol altında tutmayı hedefliyor.

 

Türkiye’nin 2016 yılı büyüme hedefi yüzde 4.5’tan yüzde 3.2’ye, 2017 yılı hedefi ise yüzde 5.0’dan yüzde 4.4’e revize edilirken, basın toplantısında, büyüme odaklı politikalar sayesinde yeni hedeflerin aşılmasının sürpriz olmayacağı ifade edildi. Büyümenin 2018 yılında tekrar ivme kazanması beklenirken, 2018 ve 2019 hedefleri yüzde 5.0 olarak açıklandı. Rusya ile ilişkilerin tekrar rayına girmesi ile turizm gelirlerinde beklenen artışın, ayrıca para politikasındaki sadeleştirme adımlarının, 2016 ve önümüzdeki yıllar için belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

 

Mali disiplinin önemine vurgu yapan Başbakan Yıldırım, 2015 yılında yüzde 1.2 olan merkezi hükümet bütçe açığının milli gelir içindeki payının, 2016 yılında yüzde 1.6’ya, 2017 yılında ise yüzde 1.9’a yükselmesinin beklendiğini söyledi. 2019 yılında ise bu oranın tekrar gerileyerek yüzde 1.3 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Başbakan Yıldırım, artan yatırımlar ve yeni teşvik paketleri sebebiyle bütçe açığındaki olası artışın normal olduğunun altını çizdi. Ayrıca, yeni OVP cari açığın 2016 yılında 31.3 milyar dolar (GSYİH’nın yüzde 4.3’ü), 2017 yılında ise 32 milyar dolar (GSYİH’nın yüzde 4.2’si) olarak gerçekleşmesini öngörüyor.

 

Yeni OVP kapsamında enflasyon hedefleri ise sabit tutularak, 2016 yılı için yüzde 7.5, 2017 yılı için yüzde 6.5, 2018 yılı için ise yüzde 5.0 olarak açıklandı. Enflasyonda son dönemdeki gerçekleşen düşüş trendinin de yardımıyla bu hedeflerin kolaylıkla gerçekleşmesi bekleniyor.

 

Başbakan Yıldırım, basın toplantısında, OVP hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı olacak beş adımı; insan kaynağının geliştirilmesi, iş gücü piyasasının harekete geçirilmesi, teknoloji ve inovasyon kapasitesinin artırılması, altyapı yatırımlarına devam edilmesi ve kurumsal kalitenin geliştirilmesi olarak sıraladı.

Finansal Grafik ile İlgili Görsel