9.11.2017

Türkiye katma değerli dijitalleşmeyi teşvik ediyor

TYDTA Başkanı Arda Ermut geçtiğimiz günlerde, 14. Viyana Ekonomik Forumu (VEF): Viyana Gelecek Diyalogu 2017'ye katıldı ve vizyon ve dijitalleşmeye dair vizyon ve yatırımcıların buna verdiği yanıt ile ilgili ilk genel kurul toplantısında panel katılımcısı olarak yer aldı.

 

Ermut, "Türkiye'nin sadece güçlü yönlerini ortaya çıkarmaya devam etmesi değil, aynı zamanda ekonomisinde ve toplumunda dijitalleşme gerçekleştirerek önde gelen ekonomiler arasında yerini alması önemlidir" diye açıkladı. "Bu bağlamda amaç, dijitalleşme sayesinde rekabet avantajlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve arttırmak ve bunun ötesinde, dünya üretim değeri zincirinden daha büyük bir pay alan, katma değeri daha yüksek bir Türk dijital endüstrisi oluşturmak olmalıdır. Bunun Türkiye'nin gelişmekte olan bir pazardan küresel lider konumuna geçme hedefine ulaşmasına yardımcı olacağını unutmamalıyız."

 

Forumda TYDTA ve VEF, Türkiye'nin Avusturya Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı'nın eşliğinde, işbirliğine dayalı uzun vadeli ilişkiler kurmak ve işbirliği fırsatlarını geliştirmek için bir anlaşma imzaladılar. Sözleşmenin şartlarına göre, VEF yönetim kurulunun aktif bir üyesi olarak TYDTA, direktif bir rol üstlenerek ve faaliyetlerini teşvik ederek VEF'nin hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacaktır.

 

Avusturya ziyaretinin ikinci aşaması, iki ayrı toplantıdan oluşuyordu. İlk toplantıda, 450.000'den fazla şirketi temsil eden WKÖ-Avusturya Ekonomik Odaları'nda düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında, Avusturyalı şirketlere Türkiye ekonomisi hakkında güncel bilgiler verildi. Diğer toplantıda, TYDTA Başkanı Ermut, Türkiye'deki sayısız yatırım fırsatını, Viyana'daki Avusturya'lı fon yöneticilerine tanıttı.

14. Viyana Ekonomik Forumu (VEF) Görseli