12.02.2020

TÜİK Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 2010-2018 Raporunu Açıkladı

​Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 25 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında 2010-2018 Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri verilerini açıkladı. Gündemde 17 ana hedef ve 169 alt başlık belirlenmişti.

Verilere göre, 2010 yılında %16,9 olan yoksulluk oranı, 3 puan birden gerileyerek 2018 yılında %13,9'a düştü.

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2010 yılında %0,80 iken 2018 yılında %1,03'e yükseldi. Bir milyon kişi başına düşen araştırmacı sayısı ise 2010 yılında 880 iken 2018 yılında neredeyse iki katına çıkarak 1.551 oldu.

İmalat sanayi katma değerinin GSYH içindeki payı 2010 yılında %15,1'den 2018 yılında %19,0'a yükseldi. İmalat sanayindeki istihdamın toplam istihdama oranıysa rapora göre 2010 yılında %18,7, 2018 yılında ise %18,2 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, 2012 yılında yöneticilik pozisyonundaki kadınların %14,4 olan oranı, 2018 yılında %16,3'e çıktı.

İnternet kullanıcısı bireylerin nüfusa oranı 2010 yılında %37,6 iken 2018 yılında %71,0'a yükseldi. Cep telefonu kullanıcılarının oranı ise 2018 yılı için %92,7 olarak tahmin edildi.
TÜİK Sürdürülebilir Kalkınma Görseli