2.07.2013

Kanada Senatosu raporunda Türkiye ile sıkı işbirliği çağrısı

Kanada Parlamentosu'nun üst kanadınca hazırlanan bir raporda Kanada hükümetine son 10 yılda hızla kalkınan, gerek bölgesel gerekse küresel anlamda gücü ve etkisi katlanarak artan Türkiye ile sıkı bir işbirliğine girilmesi çağrısında bulunuldu.


Kanada Senatosu Dış İlişkiler ve Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından hazırlanan "Köprüler Kurma: Kanada-Türkiye İlişkileri ve Ötesi" başlıklı raporda, Türkiye, Kanada için "stratejik önemde ticari öncelikli" bir ülke olarak tanımlanırken, iki ülke arasında ön görüşmelerine başlanan serbest ticaret anlaşmasının bir an önce imzalanması gerektiğine vurgu yapıldı.


Türkiye'nin büyüyen ekonomisi, geniş iç pazarı, genç nüfusu ve eşsiz coğrafi konumu ile Kanada şirketleri için büyük bir potansiyel barındığına değinilen raporda enerji, madencilik, bilim ve teknoloji gibi alanlarda hükümetlerarası düzeyle işbirliği yapılması çağrısı yapılırken, iki ülke şirketlerinin Afrika, Orta Doğu ve Asya’daki üçüncü ülkelerde ortak iş yapabilecekleri ifade edildi.

Kanada ile Türkiye İş Birliği Görseli