17.04.2013

Türkiye son 10 yılda kurulu gücünü ikiye katladı

Büyüyen ekonomisi birlikte artan enerji talebini karşılamak için bu sektörde birbiri ardına yatırım hamleleri gerçekleştiren Türkiye, son 10 yılda kurulu gücünü iki misline çıkardı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre Türkiye, son 10 yıllık dönemde kurulu gücüne yaklaşık 25 bin megavatlık ilave yaparak toplam 57 bin megavat kapasiteye ulaştı. 2002 yılında yaklaşık 32 bin megavat olan bu değerin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 100 bin megavata ulaşması bekleniyor.


Bakan Yıldız, açıklamasında Türkiye’nin yakaladığı siyasi istikrar ile birlikte büyümeye devam ettiğini, enerji talebinin de büyümeye paralel olarak arttığını söyledi. Sürekli artan enerji talebini karşılamak için son 10 yılda sektöre 100 milyar lira yatırım yapıldığını vurgulayan Bakan Yıldız, 2023 hedeflerine ulaşmak için enerji sektörüne 200 milyar liralık yatırım yapılmasını gerektiğini vurguladı.


Yıldız, önümüzdeki 10 yılda gerçekleşecek iki nükleer santral projesi ve yerli kömürle çalışan termik santrallere yapılacak yatırımların bu miktarın yarısını oluşturacağını belirtti.

Termik Santral Görseli