​​
<p>​​​5.<br></p>

​​​5.

Türkiye’nin Avrupa elektrik pazarındaki sıralaması.​
<p>​5.<br></p>

​5.

Türkiye’nin Avrupa enerji tüketimindeki sıralaması.​
<p>​4.<br></p>

​4.

Türkiye’nin küresel jeotermal güç üretim kapasitesindeki sıralaması.​
​4.<br>

​4.

Türkiye’nin Avrupa doğal gaz tüketimindeki sıralaması. ​
​​Enerji Üreten Rüzgar Türbinleri Görseli

Türkiye'de büyüyen ekonomi ve artan nüfus, enerji ve doğal kaynaklara ihtiyacın gittikçe artmasına neden olmaktadır. 2002 yılından bu yana yıllık %5,5 büyüme ile OECD'de en hızlı büyümeyi kaydetmiştir. Bu tarih itibarıyla, Türkiye'nin temel enerji arzı iki kat artış göstermiştir. Türkiye'nin artan ekonomik performansı, toplam kurulu kapasitede 31,8 GW'tan 95,9 GW'a kayda değer bir yükseliş gösteren elektrik üretim altyapısına da yansımıştır. Ülkenin artan ihtiyaçlarını karşılamak için, mevcut kapasitenin, 2019-2023 dönemi için 11. Kalkınma Planı'nda da ifade edildiği üzere özel sektör yatırımlarının artırılarak 2023 yılına kadar 110 GW'a ulaşması beklenmektedir.

2002 yılından bu yana devam eden özelleştirme ve serbestleştirme programının başarısı, tüm elektrik dağıtım varlıklarının yanı sıra elektrik üretim varlıklarının %78'ini özel sektöre devretmiş ve Hazine için 23 milyar ABD doları gelir sağlamıştır. Aynı dönemde enerji üretim, iletim ve dağıtım varlıklarında yaklaşık 100 milyar ABD doları değerinde yeni kamusal ve özel yatırım tamamlanmıştır. Piyasadaki serbestleşmeyi ve rekabeti arttırma stratejisi kapsamında, elektrik ve gaz ürünleri de dâhil olmak üzere enerji piyasalarının yönetiminden ve işletilmesinden sorumlu olan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) 2013 yılında kurulmuştur. 

Türkiye net enerji ithalatçısı bir ülkedir. İthalat bağımlılığı, yerel ve yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye almak için yeni politika ve yatırım modellerinin oluşturulması ve uygulanmasının arkasındaki temel itici güç olmuştur. Önemli miktarda yenilenebilir enerji potansiyeline sahip Türkiye'deki bu potansiyelin kullanımı son on yılda artış göstermiştir. 2020 yılı sonu itibarıyla, toplam kurulu kapasitenin 30,9 GW'ını hidro, 8,8 GW'ını rüzgâr, 6,7 GW'ını ise güneş kaynakları oluşturmaktadır. 

Türkiye aynı zamanda, toplamı 17,3 milyar ton olan ve çoğunlukla linyitten oluşan önemli miktarda kömür rezervine sahiptir. Türkiye'nin doğal gaz sektörünün de sürekli gelişme kaydettiğini unutmamak gerekir. Tedarik güvenliği ve mevsimsel gaz gönderim kapasitesini artırmak için Türkiye, 2018 yılında iki adet Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) terminalini devreye alarak Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin ilk aşamasını​ hizmete almıştır. Bu yatırımların bir diğer amacı da, Türkiye'nin 4 bcm olan mevcut gaz depolama kapasitesini artırarak 2023 yılı itibarıyla 11 bcm seviyesine çıkarmaktır. 

ÖNDE GELEN OYUNCULAR

HIZLI BAĞLANTILAR