​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
<p>​250 milyar ABD doları​<br></p>

​250 milyar ABD doları​

​Türkiye'de 2003-2022 yılları arasında ulaştırma ve lojistik alt sektörlerine yapılan toplam yatırım tutarı​

<p>​%49<br></p>

​%49

​2024 yılında Türkiye'de lojistik ve ulaştırma sektörü yatırımlarında demir yolu yatırımlarının payı​


<p>​1.5 milyar ton<br></p>

​1.5 milyar ton

​Türkiye'de yük taşımacılığının 2035 yılında ulaşacağı öngörülen toplam tonaj ​

<p>​11.<br><br></p>

​11.

Türkiye’nin 2023 yılında lojistik sektöründe gelişen en büyük 50 ekonomi arasındaki konumu


​​​
Türkiye, bulunduğu coğrafi konum itibarıyla Avrupa, Afrika, Orta Asya ülkeleri ve Rusya’yı içine alan yaklaşık 7 trilyon ABD doları ticaret hacmine sahip küresel bir pazarın merkezinde yer almaktadır. Türkiye’den yalnızca 4 saatlik uçuş ile toplamda 28 trilyon ABD doları GSMH’ye sahip 67 ülkeye ve 1,6 milyar tüketiciye ulaşılabilmektedir.

Önümüzdeki dönemde, Güney Doğu Asya ve Afrika’daki nüfus artışının dünyanın diğer bölgelerine göre daha hızlı olması, uluslararası ticaretin artması ve bununla birlikte küresel ticaretin ağırlık merkezinin de Asya’ya doğru kayması beklenmektedir.

Artan nüfus ve ticaretin ulaştırma ve lojistik hizmetlerine olan talebi hızlandıracağı ve bu talebin 2050 yılında günümüze oranla yaklaşık iki katına çıkacağı öngörülmektedir.

Türkiye küresel ticaretteki mevcut konumunu güçlendirmek ve daha da ileriye taşımak için ulaştırma ve lojistik sektörlerinde altyapı yatırımlarını artırmakta kararlıdır. Bu yatırımlar, kentleşme, sürdürülebilirlik, çevreye duyarlılık, büyük pazarlara bağlantı sağlayabilme ve yeni nesil ulaşım gibi sektördeki küresel güncel eğilimlerle de uyumlu bir şekilde hayata geçirilmektedir.​

Türkiye’nin lojistik sektöründeki kısa ve orta vadeli hedeflerinden bazıları şunlardır:

  • Ulusal ölçekte lojistik merkezleri sayısının artırılması ve bu merkezlerde etkin işletme yönetiminin benimsenmesi
  • Lojistik Performans Endeksi sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer almak
  • Kuru liman sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
  • Türkiye’nin orta koridorda lojistik bir üs konumuna gelmesi
  • Dijital dönüşümün desteklenmesi
  • Gümrük kontrol süreçlerinin hızlandırılması ve etkinliğinin artırılması
Türkiye, kısa ve orta vadeli bu hedefleri ile birlikte, ekonomik büyüme, yüksek katma değerli üretim yapma, ihracat odaklı yaklaşımlar sağlama, bunlarla birlikte, bütünsellik, sürdürülebilirlik, güven tahsis etme ve verimlilik ilkeleri ile örtüşen ulaştırma ve lojistik sistemlerinin geliştirilmesi ile küresel ölçekte öncü ve bölgesinde lider ülke olma amaçlarını da sürdürmektedir.​

ÖNDE GELEN OYUNCULAR

HIZLI BAĞLANTILAR