57 milyar ABD doları​<br><br>

57 milyar ABD doları​

2002 yılı itibarıyla Türkiye finans hizmetleri sektörüne toplam UDY girişi.​

22,6 milyar TL​<br><br>

22,6 milyar TL​

2022 yılı itibarıyla Türkiye finans hizmetleri sektöründeki toplam varlık hacmi.​

%8,4​<br><br><br><br>

%8,4​2002-2021 yılları arasında Türkiye finans hizmetleri sektörünün yıllık bileşik büyüme oranı.​

57​<br><br>

57​

Türkiye'de hizmet veren banka sayısı.​

%128​<br><br><br><br>

%128​2021 yılında Türkiye bankacılık sektöründeki toplam varlıkların GSYİH'ya oranı. ​

%19​<br><br>

%19​

2022 Kasım itibarıyla Türkiye bankacılık sektöründeki sermaye yeterlilik rasyosu.​

Finansal Hizmetler ile İlgili Görsel
​​
Finans sektörü, Türkiye’de 2000’li yılların başında yaşanan yerel ekonomik krizin ardından, hükümetin uygulamaya aldığı düzenleyici reformlar ve yapısal değişiklikler sayesinde, 2009 yılında baş gösteren ve sonrasında da devam eden küresel finansal kriz sırasında ne derece dirençli olduğunu kanıtlamıştır. Yapılan reformlar yatırımcıların güvenini arttırmış ve finans sektörü uluslararası doğrudan yatırımlarda en çok tercih edilen alan haline gelerek 2002 yılından bu yana 57 milyar ABD doları yatırım çekmiştir.

Finans sektöründe önemli bir ağırlığa sahip olan bankacılık hizmetleri, tüm finansal hizmetler içinde yaklaşık %70 payı elinde bulundururken, sigortacılık hizmetleri ve diğer finansal faaliyetler de önemli bir büyüme potansiyeli barındırmaktadır. Türkiye’de; 32 mevduat bankası, 16 kalkınma ve yatırım bankası, 6 katılım bankası ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen 3 banka olmak üzere toplam 57 adet banka faaliyet göstermektedir. Bu 57 bankanın 25’i uluslararası sermayeye sahiptir.

Türk sigorta sektörü, emsal ülkelerle kıyaslandığında halen yeterince girilememiş bir pazardır. Yeni sigorta şirketlerinin kurulması ve Türkiye pazarına erişim kazanmasıyla birlikte sigorta sektörü bu potansiyelini faaliyete geçirmektedir. Türkiye, finansal ürünler ve hizmetlere giderek daha çok ihtiyaç duyan genç ve dinamik nüfusunun da kısmen teşvik ettiği, güçlü bir ekonomik büyüme sergilemektedir. 

Ülkenin sağlam ekonomisi, vadettiği parlak gelecek ile Türkiye finans sektörü için de itici bir güç olmuştur. 2003-2021 döneminde Türkiye’nin GSYİH’si yıllık ortalama %5,4 büyümüştür ve bu büyüme hızının devam etmesi beklenmektedir. Türkiye’nin büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi kayda değer büyüme göstererek 2021 yılında dünyanın en büyük 11. ekonomisi hâline gelmiştir.  

Türkiye'nin ekonomik büyümesi aynı zamanda, gelir artışı ve artan satın alma gücüne sahip bir orta sınıfın gelişmesini sağlamıştır.

Türkiye ayrıca yakın gelecekte ulaşılması amaçlanan özel ekonomik hedefler belirlemiştir. Bu hedeflerden biri de İstanbul'u önemli bir finans merkezine dönüştürmektir. Türkiye'nin büyük ve genç nüfusu, nitelikli iş gücü ve jeo-stratejik konumuyla birlikte hızla gelişen pazarları, İstanbul'u uluslararası finans merkezi olarak ideal aday haline getirmektedir. Hükümetin İstanbul Finans Merkezi projesini başlatmasından bu yana hızla ilerleme kaydeden İstanbul, artık dünyanın gelişmekte olan finans merkezlerinden biri olarak göze çarpmaktadır. ​

HIZLI BAĞLANTILAR