​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Avrupa’da yaşlanan ve azalan nüfus gibi önemli zorluklarla karşı karşıya olan yatırımcılar, Türkiye'nin genç ve iyi eğitimli nüfusunu önemli bir avantaj olarak değerlendirmektedir. 

Türkiye, güçlü iş gücü piyasası ve canlı iç pazarın temellerini oluşturan genç, dinamik ve artan nüfusuyla benzersiz fırsatlar sunmaktadır.​

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre 2018 yılında 82 milyon olan Türkiye nüfusunun 2023 yılında 86,9 milyona, 2040 yılında ise 100,3 milyona ulaşması beklenmektedir. Nüfusun büyüme ivmesini sürdürerek 2069 yılında zirve noktası olan 107,6 milyona ulaşacağı öngörülmektedir.

Nüfus Tahminleri – 2018-2080 (milyon)

Kaynak: TÜİK

2018 yılında nüfusunun yarısı 32 yaşın altında olan Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında en genç nüfusa sahiptir.​

Nüfus-Yaş Grubu Piramidi – 2018

Kaynak: TÜİK​

Son on yılda, Türkiye’deki yaş bağımlılık oranı düşüş göstermeye devam ederek kamu harcamalarında sağlık, sosyal güvenlik ve eğitim alanları için daha yüksek bütçe ayrılmasını sağlamıştır.

Bölgeye Göre Yaş Bağımlılık Oranı (% çalışan nüfus) – 2018

Kaynak: Dünya Bankası


Ülkeye Göre Yaş Bağımlılık Oranı (% çalışan nüfus) – 2018

Kaynak: Dünya Bankası​

​​​