​​​Avrupa’da yaş ortalaması yükselen ve azalan bir nüfusla karşı karşıya olan yatırımcılar, Türkiye'nin genç ve iyi eğitimli nüfusunu önemli bir avantaj olarak değerlendirmektedir. 

Türkiye, güçlü iş gücü piyasası ve canlı iç pazarın temellerini oluşturan genç, dinamik ve artan nüfusuyla benzersiz fırsatlar sunmaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre 2022 yılında 85,2 milyon olan Türkiye nüfusunun 2030 yılında 88,4 milyona, 2040 yılında ise 92,3 milyona ulaşması beklenmektedir. Nüfusun büyüme ivmesini sürdürerek 2050 yılında zirve noktası olan 93,5 milyona ulaşacağı öngörülmektedir.

Nüfus Tahminleri (2025-2075, milyon)​

Kaynak: TÜİK

2022 yılında nüfusunun yarısı 33,5 yaşın altında olan Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında en genç nüfusa sahiptir.

Nüfus-Yaş Grubu Piramidi (2022)

Kaynak: TÜİK​

Son on yılda, Türkiye’deki bağımlı yaş oranı düşüş göstermeye devam ederek kamu harcamalarında sağlık, sosyal güvenlik ve eğitim alanları için daha yüksek bütçe ayrılmasını sağlamıştır.​

Bölgeye Göre Bağımlı Yaş Oranı (2021, % çalışan nüfus)​

Kaynak: Dünya Bankası


Ülkeye Göre Bağımlı Yaş Oranı (2021, % çalışan nüfus)​

Kaynak: Dünya Bankası​

​​​