​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kişi Başına Düşen Gelir (kişi başına GSYİH, cari fiyatlar)

​​Türkiye'nin ekonomik kalkınma performansı, kişi başına milli gelirin 2002 yılında 3.581 ABD doları iken 2018 yılında 9.632 ABD doları seviyesine yükselmesini sağlamıştır. 

​​Kaynak: TÜİK​

Nüfusu 50 Milyonun Üzerinde Olan Ülkelerde Kişi Başına Düşen GSYİH – 2018

​Türkiye, nüfusu 50 milyonun üzerinde olan ülkeler arasında kişi başına düşen GSYİH bakımından 11. büyük ekonomidir.

*Tahmini rakamlar

Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu

Otomobil Stoku (milyon binek araç)

Türkiye'nin ekonomik büyümesi, artan satın alma gücüne sahip büyük bir orta sınıfın ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Kaynak: TÜİK

Şehirleşme

Türkiye'de, ürettiği mal ve hizmet ile ekonomik büyüme ve sosyal gelişimin lokomotifleri konumunda olan ve nüfusu 1 milyonu aşan 23 adet şehir bulunmaktadır. İstanbul, Avrupa'nın en yüksek nüfuslu şehridir.

Large-Domestic-Regional-Markets.png

Kaynak: TÜİK​

Pazarlara Erişim

Markets Access.png

Kaynak: Eurostat, nüfus 2017 yılı itibarıyla, Ticaret Bakanlığı

  • 2002-2018 arasında 0,1 milyondan 72 milyona ulaşan genişbant internet abonesi sayısı (BTK, TÜİK)
  • 2002-2018 arasında 23 milyondan 80,6 milyona çıkan cep telefonu abonesi sayısı (TÜİK)
  • 2002-2018 arasında 16 milyondan 66,3 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı (Bankalararası Kart Merkezi)
  • 2002-2018 arasında 33 milyondan 211 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı (DHMİ)​
  • 2002-2018 arasında 13 milyondan 45,6 milyona ulaşan yabancı turist sayısı (TÜİK)​​
​​​​
​​​