​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kişi Başına Düşen Milli Gelir (kişi başına GSYİH, cari fiyatlar)

Türkiye'nin ekonomik kalkınma performansı, 2002 yılında 3.581 ABD doları olan kişi başına milli gelirin 2022 yılında 10.655 ABD doları seviyesine yükselmesini sağlamıştır. 

​​Kaynak: TÜİK​

Nüfusu 50 Milyonun Üzerinde Olan Ülkelerde Kişi Başına Düşen GSYİH – 2022

Türkiye, nüfusu 50 milyonun üzerinde olan ülkeler arasında kişi başına düşen GSYİH bakımından 11. büyük ekonomidir.

​Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu

Otomobil Stoku (milyon binek araç)

Türkiye'nin ekonomik büyümesi, satın alma gücü artan büyük bir orta sınıfın ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Kaynak: TÜİK

Şehirleşme

Türkiye’de, ürettiği mal ve hizmet ile ekonomik büyüme ve sosyal gelişimin lokomotifleri konumunda olan ve nüfusu 1 milyonu aşan 24 adet şehir bulunmaktadır. İstanbul, Avrupa’nın en yüksek nüfuslu şehridir.​Large-Domestic-Regional-Markets-2021-TR.png

Kaynak: TÜİK​

Pazarlara Erişim

Markets-Access-2021-TR.pngKaynak: Kaynak: Eurostat, Dünya Bankası; nüfus 2022 yılı itibarıyla, Ticaret Bakanlığı, TÜİK​​

  • 2002-2022 arasında 0,1 milyondan 90,6 milyona ulaşan genişbant internet abonesi sayısı (BTK)
  • 2002-2022 arasında 23 milyondan 90,3 milyona çıkan cep telefonu abonesi sayısı (BTK)
  • 2002-2022 arasında 16 milyondan 99,5 milyona ulaşan toplam kredi kartı sayısı (Bankalararası Kart Merkezi)
  • 2002-2021 arasında 33 milyondan 128 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı (DHMİ)
  • 2002-2022 arasında 13 milyondan 51,4 milyona ulaşan uluslararası turist sayısı (TÜİK)​​

​​​