​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kişi Başına Düşen Milli Gelir (kişi başına GSYİH, cari fiyatlar)

​​Türkiye'nin ekonomik kalkınma performansı, 2002 yılında 3.581 ABD doları olan kişi başına milli gelirin 2020 yılında 8.599 ABD doları seviyesine yükselmesini sağlamıştır. 

​​Kaynak: TÜİK​

Nüfusu 50 Milyonun Üzerinde Olan Ülkelerde Kişi Başına Düşen GSYİH – 2020

​Türkiye, nüfusu 50 milyonun üzerinde olan ülkeler arasında kişi başına düşen GSYİH bakımından 10. büyük ekonomidir.​

​Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu

Otomobil Stoku (milyon binek araç)

Türkiye'nin ekonomik büyümesi, satın alma gücü artan büyük bir orta sınıfın ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Kaynak: TÜİK

Şehirleşme

Türkiye’de, ürettiği mal ve hizmet ile ekonomik büyüme ve sosyal gelişimin lokomotifleri konumunda olan ve nüfusu 1 milyonu aşan 24 adet şehir bulunmaktadır. İstanbul, Avrupa’nın en yüksek nüfuslu şehridir.​Large-Domestic-Regional-Markets-2021-TR.png

Kaynak: TÜİK​

Pazarlara Erişim

Markets-Access-2021-TR.pngKaynak: Kaynak: Eurostat, Dünya Bankası; nüfus 2020 yılı itibarıyla, Ticaret Bakanlığı, TÜİK​​

  • 2002-2021 (ikinci çeyrek) arasında 0,1 milyondan 85,7 milyona ulaşan genişbant internet abonesi sayısı (BTK)
  • 2002-2021 (ikinci çeyrek) arasında 23 milyondan 84,6 milyona çıkan cep telefonu abonesi sayısı (BTK)
  • 2002-2021 arasında 16 milyondan 82,8 milyona ulaşan toplam kredi kartı sayısı (Bankalararası Kart Merkezi)
  • 2002-2019 arasında 33 milyondan 209 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı (DHMİ)
  • 2002-2019 arasında 13 milyondan 51,9 milyona ulaşan uluslararası turist sayısı (TÜİK)​

​​​