​​​​​​​​​​​​​​​GSYH-SAGP* Verisine Göre Ülke Sıralaması

Türkiye ekonomisi, 2003 ve 2018 yılları arasında rekor bir büyüme kaydederek 2003 yılında dünyanın 18. büyük ekonomisi iken 2018 yılında 13. sıraya yükselmiştir​.

Ranking of Economies by GDP at PPP-TR.png

Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Nisan 2019 (IMF WEO)

*SAGP: Satın Alma Gücü Paritesi (2023 tahmini)

Yıllık Ortalama GSY​H Büyümesi (%) – 2003-2018​

Rakiplerini geride bırakan Türkiye’nin büyüme ivmesinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörülmektedir.

Kaynak: IMF WEO

Reel GSYH Büyümesi (Endeks: 2002=100)

​​Kaynak: IMF WEO (2020, 2022 tahmini)​

Brüt Kamu Borç Stoku (GSYH – %)

​​

​Mali disipline bağlı kalan Türkiye, 2002 yılında %70 olarak gerçekleşen kamu borç stokunun milli gelire oranını 2018 yılında %30 seviyesinin altına düşürmeyi başarmıştır.

Kaynak: Eurostat, Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF WEO​​​​

Bütçe Dengesi (GSYH – %)

İzlenen sıkı mali disiplinin olumlu etkisi, Türkiye'nin bütçe dengesine son 16 yılda fark edilir biçimde azalan bir açık olarak yansımıştır.​

Kaynak: Eurostat, Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF WEO​​​

Yıllık Enflasyon (%)​

Geçmiş on yıllarda görülen yüksek enflasyon oranları ve beraberindeki yüksek volatilite, hızla düşürülmüş olup 2003 yılından bu yana kontrol altında tutulmaktadır.

Annual-Inflation-TR.png


Kaynak: TÜİK, OECD​

Türkiye Ekonomisi (Cari fiyatlarla GSYH, milyar ABD doları)

Son 16 yılda Türkiye gayrisafi yurtiçi hasılasını 236 milyar ABD doları (2002) seviyesinden 784 milyar ABD dolarına (2018) yükselterek kayda değer bir performans sergilemiştir.​

Kaynak: TÜİK​​​​​

GSY​H Büyümesine Katkı (%) – 2003-2018

Güçlü iç pazar ve girişimci özel sektör, yatırımları ve ihracatı destekleyerek Türkiye'nin son 16 yıldaki ekonomik büyümesine ivme kazandırmıştır.

​​Kaynak:TÜİK​

İstihdam Sağlama – 2008-2018

Türkiye, 2008-2018 döneminde 7,5 milyonluk istihdam artışı sağlamıştır.

Kaynak: OECD

Türkiye ve Dünyada Mal İhracatı​

Türkiye, ihracatta gerçekleşen %10 oranındaki göz kamaştırıcı yıllık ortalama büyüme ile dünya performansının üzerine çıkmış ve ihracat hacmini son 16 yılda 36 milyar ABD dolarından 168 milyar ABD dolarına yükseltmiştir.​

Kaynak: TÜİK, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)​​​

Türkiye: 10% CAGR; Dünya: 7% CAGR​​​

Türkiye'nin Küresel İhracattaki Payı

Bu göz alıcı performans doğrultusunda Türkiye’nin 2002 yılında %0,6 seviyesinin altında olan küresel ihracattaki payı 2018 yılında %0,9 seviyelerine ulaşmıştır.

Kaynak: ITC

Türkiye'nin İhracatının Bölgelere Göre Dağılımı

Türkiye, 2002 yılında 36 milyar ABD doları olan toplam ihracat hacmini 2018 yılında 168 milyar ABD doları seviyesine yükseltmiş ve hem ihracat yapılan ülkeler hem de ihraç edilen ürünler bakımından önemli bir çeşitlilik sağlamıştır.

Kaynak: TÜİK
Tutarı 1 Milyar ABD Dolarının Üzerindeki İhracat Ürünlerinin Sayısı

Kaynak: TÜİK​

​​

​​