​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​GSYİ​H-SAGP* Verisine Göre Ülke Sıralaması

Türkiye ekonomisi 2003 ve 2020 yılları arasında rekor büyüme kaydederek, 2003 yılında dünyanın 18. büyük ekonomisi konumundayken 2020 yılında 11. sıraya yükselmiştir.

GDP-Ranking-2021-TR.jpg
Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim 2021

*SAGP: Satın Alma Gücü Paritesi​

Yıllık Ortalama GSYİH Büyümesi (%, 2003-2020)

Rakiplerini geride bırakan Türkiye’nin büyüme ivmesinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörülmektedir.​

Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu

Reel GSYİH Büyümesi (Endeks: 2002=100)

​​Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu​ 

Brüt Kamu Borç Stoku / GSYİH (%)

Mali disipline bağlı kalan Türkiye, 2002 yılında %70’in üzerinde olan kamu borç stokunun milli gelire oranını 2020 yılında yaklaşık %38’e düşürmüştür.​ ​

​​Kaynak: Eurostat, Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu​​​

Bütçe Dengesi / GSYiH (%)

İzlenen mali disiplin, Türkiye'nin bütçe dengesine son 19 yılda fark edilir biçimde olumlu olarak yansımıştır. 

Kaynak: Eurostat, Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ​
​​

Yıllık Enflasyon (%)​

Geçmiş on yıllarda görülen yüksek enflasyon oranları ve beraberindeki yüksek volatilite, hızla düşürülmüş olup, enflasyon 2003 yılından bu yana kontrol altında tutulmaktadır.
Annual-Inflation-2020-TR.pngKaynak: TÜİK, OECD​

Türkiye Ekonomisi (Cari fiyatlarla GSYiH, milyar ABD doları)

Son 19 yılda Türkiye, gayrisafi yurtiçi hasılasını 2002 yılındaki 236 milyar ABD doları seviyesinden 2020 yılında 717 milyar ABD dolarına yükselterek kayda değer bir performans sergilemiştir.​

Kaynak: TÜİK​​​​​

GSY​İH Büyümesine Katkı (%, 2002-2020)

Güçlü iç pazar ve girişimci özel sektör, yatırımları ve ihracatı destekleyerek Türkiye'nin son 19 yıldaki ekonomik büyümesine ivme kazandırmıştır. ​

​​Kaynak:TÜİK​

İstihdam Oluşturma (2009-2019)​ 

Türkiye, 2009-2019 yılları arasında yaklaşık 6 milyon 800 bin yeni istihdam oluşturmayı başarmıştır. ​

Kaynak: OECD

Türkiye ve Dünyada Mal İhracatı​

Türkiye, ihracatta gerçekleşen %9 oranındaki göz kamaştırıcı yıllık ortalama büyüme ile dünya performansının üzerine çıkmış ve ihracat hacmini son 19 yılda 36 milyar ABD dolarından 170 milyar ABD dolarına yükseltmiştir.

Kaynak: TÜİK, Uluslararası Ticaret Merkezi ​​

​Türkiye: %9 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı; Dünya: %5,7 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı 

​Türkiye'nin Küresel İhracattaki Payı

Göz alıcı performansı doğrultusunda, Türkiye’nin 2002 yılında %0,6 seviyesinin altında olan küresel ihracattaki payı 2020 yılında %1 seviyesine ulaşmıştır. 

Kaynak: Uluslararası Ticaret Merkezi​

Türkiye'nin İhracatının Bölgelere Göre Dağılımı​

Türkiye, 2002 yılında 36 milyar ABD doları olan toplam ihracat hacmini 2020 yılında 169 milyar ABD doları seviyesine yükseltmiş ve hem ihracat yapılan ülkeler hem de ihraç edilen ürünler bakımından önemli bir çeşitlilik sağlamıştır.​ ​

Kaynak: TÜİK
İhracat Tutarı 1 Milyar ABD Dolarının Üzerindeki Ürünlerin​ Sayısı

Kaynak: TÜİK​

​​

​​

​​