​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Türk hükümeti, Ar-Ge yatırımlarının toplam kamu bütçesi içindeki payını %2'ye artırmayı hedeflemektedir. 2018 yılı itibarıyla %1'in üzerine çıkan bu payın önümüzdeki birkaç yıl içinde %2'ye ulaşacağı beklenmektedir. 

Türkiye'deki kapsamlı Ar-Ge teşvikleri, iyi eğitimli ve kalifiye işgücü, rekabetçi maliyet avantajları ve piyasada faaliyet gösteren birçok küresel şirket tarafından da desteklenmektedir. Tüm bu unsurların bir araya gelmesi, Türkiye'de dinamik bir ekosistem oluşmasını sağlamaktadır. 

Araştırmacı Sayısı (‘000)
Kaynak: OECD, Eurostat, TÜİK

Ar-Ge Gayri Safi Yurtiçi Harcamaları (ABD doları, ‘000)​

​​​​Kaynak: OECD, Eurostat, TÜİK


Bugün, 100'den fazla önde gelen küresel şirket, Türkiye'deki rekabetçi Ar-Ge teşviklerinden ve gelişen ekosistemden yararlanmaktadır.​

​​ ​​
​​
​​​​​