​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Türk hükümeti, nitelikli işgücü, yenilikçi üretim, sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir bir çevre ve kalkınma için uluslararası iş birliği için yapılan reformlara her zaman öncelik vermiştir.​​

2000'li yılların başında başlatılan kapsamlı reform süreci günümüzde de devam etmektedir.

Başlıca ReformlarKesintisiz Reform Süreci Görseli

​2002 yılında, şirket kurmak için gereken ortalama gün sayısı 38 iken, bu sayı reform süreci doğrultusunda 6,5'e düşürülmüştür.

Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Gün Sayısı – 2018

Kaynak: Dünya Bankası​

Son 16 yılda yapılan kapsamlı reformlar sayesinde, günümüzde Türkiye yabancı yatırımcılara uygulanan kısıtlamaların sayısı açısından OECD ortalamasının çok altında yer almaktadır.

DYY Düzenlemeleri Kısıtlayıcılık Endeksi 2018
Kaynak: OECD

Türkiye, iş düzenlemelerindeki son gelişmeler sonucunda Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde kayda değer bir iyileşme göstererek 190 ülkenin yer aldığı sıralamada 43. sıraya yükselmiştir.​

İş Yapma Kolaylığı Endeksinde Sıralama Değişikliği (2019 – 2018)
​​​​Kaynak: Dünya Bankası
​​​​​​
​​