​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Türk hükümeti, nitelikli iş gücü, yenilikçi üretim, sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir bir çevre ve kalkınma amaçlı uluslararası iş birliği için yapılan reformlara her zaman öncelik vermiştir. 

2000'li yılların başında başlatılan kapsamlı reform süreci günümüzde de devam etmektedir.

Başlıca Reformlar

GRAPH 1-reform-timetable-TR.jpg

2002 yılında, şirket kurmak için gereken ortalama gün sayısı 38 iken, bu sayı reform süreci doğrultusunda 7’ye düşürülmüştür.​

Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Gün Sayısı (2020)​​

Kaynak: Dünya Bankası​

Son 18 yılda yapılan kapsamlı reformlar sayesinde, günümüzde Türkiye uluslararası yatırımcılara uygulanan kısıtlamaların sayısı açısından OECD ortalamasının çok altında yer almaktadır.

UDY Düzenlemeleri Kısıtlayıcılık Endeksi 2020 (1= UDY’ye kapalı; 0= UDY’ye açık)​
Kaynak: OECD

Türkiye, iş düzenlemelerindeki son gelişmeler sonucunda Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde kayda değer bir iyileşme göstererek 190 ülkenin yer aldığı sıralamada 33. sıraya yükselmiştir.​

İş Yapma Kolaylığı Endeksinde Sıralama Değişikliği (2020-2019)​
​​​​Kaynak: Dünya Bankası
​​​​​​
​​