​Türkiye, 34,3 milyon kişilik iş gücüyle Avrupa’nın ikinci en büyük iş gücü havuzunu oluşturmaktadır. 

Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus, iş gücünün büyümesindeki en önemli faktör olarak ülkenin rakiplerine kıyasla üst sıralarda yer almasına katkı sağlamıştır. Türkiye aynı zamanda AB ülkelerine kıyasla iş gücündeki en yüksek büyümeyi gerçekleştirmiştir.

İş Gücü (2022)​​​
Kaynak: OECD, Dünya Bankası, TÜİK


Yıllık Ortalama İşçi Verimliliği​​ Artışı (%)​

Türkiye’de büyük bir hızla artan sayıdaki üniversiteler, ülkedeki üniversite mezunu sayısının yükselmesini sağlayarak, genç nüfus ve geniş iş gücünün kalifiye iş gücüne dönüşmesini sağlamaktadır.

  • Yükseköğretim gören 8 milyonu aşkın öğrenci
  • Üniversitelerden yılda 900.000'in üzerinde mezun
  • Dünya standartlarında mühendislik eğitimi​
Üniversite ve Üniversite Mezunu​ Sayısı
GRAPH--3-Universities-TR.jpg
Kaynak: YÖK​

Nitelikli İş Gücü Bulunabilirliği (2022)​

Kaynak: IMD, IMD Dünya Rekabetçilik Yıllığı Yönetici Görüşleri Anketi (0-10)

Yetkin Üst Düzey Yöneticiler (2022)​

Kaynak: IMD, IMD Dünya Rekabetçilik Yıllığı Yönetici Görüşleri Anketi (0-10)

Kalifiye Mühendisler (2022)​

Kaynak: IMD, IMD Dünya Rekabetçilik Yıllığı Yönetici Görüşleri Anketi (0-10)​

​​​