​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Türkiye, 32,7 milyon kişilik iş gücüyle Avrupa'nın üçüncü en büyük iş gücü havuzunu oluşturmaktadır.​

Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus, iş gücünün büyümesindeki en önemli faktör olarak ülkenin rakiplerine kıyasla üst sıralarda yer almasına katkı sağlamıştır. Türkiye aynı zamanda AB ülkelerine kıyasla iş gücündeki en yüksek büyümeyi gerçekleştirmiştir.​

İş Gücü – 2018​
Kaynak: OECD, Dünya Bankası, TÜİK


Yıllık Ortalama İşçi Verimliliği​​ Artışı (%)​

Türkiye'de büyük bir hızla artan sayıdaki üniversiteler ülkedeki üniversite mezunu sayısının yükselmesini sağlayarak genç nüfus ve geniş iş gücünün kalifiye iş gücüne dönüşmesini sağlamaktadır.

  • Yükseköğretim gören 6,7 milyonu aşkın öğrenci
  • Üniversitelerden yılda yaklaşık 800.000 mezun
  • Dünya standartlarında mühendislik eğitimi
Üniversite ve Üniversite Mezunu Sayısı
Universities-TR.png

Kaynak: YÖK​

Nitelikli İş Gücü Bulunabilirliği – 2019

Kaynak: IMD, IMD Dünya Rekabetçilik Yıllığı Yönetici Görüşleri Anketi (0-10)

Yetkin Üst Düzey Yöneticiler – 2019

Kaynak: IMD, IMD Dünya Rekabetçilik Yıllığı Yönetici Görüşleri Anketi (0-10)

Kalifiye Mühendisler – 2019

Kaynak: IMD, IMD Dünya Rekabetçilik Yıllığı Yönetici Görüşleri Anketi (0-10)​

​​